Bezpieczny hotel

  • 07.05.2020

Prezentujemy Państwu prowadzone przez Hotel w Starej Kamienycy *** działania oparte o wytyczne dla funkcjonowania hoteli i obiektów noclegowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

Prezentujemy Państwu prowadzone przez Hotel w Starej Kamienycy *** działania oparte o wytyczne dla funkcjonowania hoteli i obiektów noclegowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r.

 

LOKALIZACJA 

 - Kompleks zlokalizowany jest przy jednej z głównych ulic Pierwszej Stolicy Polski, co umożliwi łatwy dostęp do centrum, ważnych obiektów kulturowych, rekreacyjnych czy handlowych.

- Na teren obiektu wstęp mają tylko Goście hotelowi, pracownicy i dostawcy.

 

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE      

 - Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r, Dz.U.2020.673 pod pozycją 673 od 16. 04.2020 do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu - Goście są zobowiązani do stosowania w/w.

- W trakcie zameldowania przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość, który  zobowiązany jest  wypełnić oświadczenie dotyczące aktualnego stanu zdrowia.

- Recepcjonista zobowiązany jest dokonać  pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym każdej osobie, która będzie mieszkała w hotelu.

- Rekomendujemy naszym Gościom rozliczenia bezgotówkowe.

- Terminale płatnicze po każdej przeprowadzonej transakcji są dezynfekowane.

 - Pracownicy przechodzą kontrolę przed przystąpieniem do pracy. Weryfikujemy czy nie występują objawy: gorączki, kaszlu, kataru. Używamy termometrów bezdotykowych, weryfikujemy każdego Pracownika przed i po rozpoczęciu pracy.

 - W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych objawów Pracownicy nie są dopuszczani do pracy. Otrzymują zalecenie udania się do lekarza.

 - Pracownicy wykonują pracę w przyłbicach ochronnych/maskach i rękawiczkach jednorazowego użytku.

 - Przeprowadziliśmy szkolenia w zakresie ochrony osobistej, ze szczególnym wskazaniem dotyczącym postępowania w ściąganiu rękawiczek i maseczek.

 - Przeprowadzamy dezynfekcję stanowisk pracy na recepcji po każdej zmianie.

- W naszych hotelach wprowadziliśmy rotacyjny czas pracy i obecności bezpośrednio w obiektach kadry zarządzającej.

 

 BEZPIECZEŃSTO W OBIEKCIE    

 - Dla naszych Gości i Pracowników udostępniliśmy informacje jak dbać o higienę rąk.

 - Instrukcje mycia rąk dostępne są również w każdej toalecie publicznej na terenie naszego Hotelu.

 - W recepcji i restauracji wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa w celu zachowania bezpiecznego odstępu - Między stolikami w restauracji wprowadzono zalecane 2 m bezpiecznej odległości

- W ciągu dnia kilkakrotnie dezynfekujemy wszystkie miejsca narażone na dotyk. Klamki, pulpit recepcji,  oparcia krzeseł, stoliki w strefach ogólnych, przyciski w windach, winda.

 - W recepcji i przy wejściu do restauracji udostępniono urządzenia przeznaczone do bezdotykowej dezynfekcji rąk.

 - Środek antybakteryjny dostępny jest recepcji oraz wszystkich częściach ogólnodostępnych dla Gości.

- W recepcji można uzyskać numer telefonu do sanepidu oraz najbliższego lekarza.

- Regularne wietrzenie pokoi i pomieszczeń wspólnych by dbać o właściwy obieg powietrza.

 - Pokoje są dokładnie sprzątane, a wszystkie powierzchnie oraz elementy wyposażenia takie jak blaty, krany, sedesy, klamki, pilot do telewizora są dezynfekowane środkami odkażającymi.

- Pracownice, które sprzątają pokoje wyposażone są w rękawiczki jednorazowe oraz maseczki ochronne.

- W trosce o zachowanie stosowania zaleceń wprowadziliśmy zasadę poruszania się w windą tylko przez 2 osoby.

- Karta menu restauracji została przygotowana w sposób łatwy do dezynfekcji

 

PROCEDURY W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U GOŚCIA 

– Wprowadzono wewnętrzne regulacje postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej w Hotelu.

 - Wyznaczenie pokoju do izolacji, które znajdują się z dala od wind.

 - Opis zachowania, odprowadzenie podejrzanej osoby w bezpieczny sposób do pokoju izolacyjnego.

 - Możliwie jak najszybszy kontakt się ze służbami sanitarnymi.

 - Zapewnimy Gościowi dostęp do komunikacji za pośrednictwem telefonu telefonu komórkowego.

- Pokój Gościa jest wyłączony i dezynfekowany.

 - Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe), w których częściach obiektu przebywał Gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

- Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

PROCEDURY W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA    

- W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego pracę niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie zostanie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu.

 - Zostanie wstrzymane przyjmowanie Gości i zostanie zawiadomiona miejscowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczną.

 - Pracownik będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

 - Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

AKTUALNIE NIE ISTNIEJE SZCZEPIONKA ANI SKUTECZNE LECZENIE CHOROBY COVID 19 WYWOŁYWANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA

Pamiętajmy o przestrzeganiu podstawowych zasad oraz nakazów, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.

 

 

 

 Gniezno dnia 30.04.2020                                            Hotel Starej w Kamienicy***

PFR Tarcza Finansowa