Regulamin hotelu

Dyrekcja Hotelu będzie wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma zadanie zapewnić bezpieczeństwo i spokój podczas pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.

 

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 11.00.

 

 1. Życzenie przedłużenia pobytu Gość zgłasza w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia Gościa w miarę posiadanych możliwość

 

       4. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług        prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcji

 

        5. Hotel zobowiązany jest do:

 

natychmiastowej reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w hotelu.

 

        6. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi

 

                      budzenia o oznaczonej godzinie,

                      wymiany ręczników codziennie, a innej bielizny hotelowej na życzenie Gościa,

                      udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.

 1. Hotel akceptuje małe zwierzęta ( psy, koty ) za dodatkowa opłatą 30zł / doba . W przypadku jakichkolwiek szkód odpowiedzialność finansową ponosi właściciel.

 

 1. Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Parking przy hotelu jest zamykany bramą na pilota. Personel hotelu udostępnia Gościom miejsca parkingowe, jeśli tylko są one wolne. Koszt postoju to 15zł za dobę. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa hotelu.

 

 1. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8.00. do godz. 22.00.

 1. Cisza hotelowa trwa od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego

 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w całym Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu ( pod groźbą kary finansowej w wysokości 1000zł ). Ponadto w pokojach hotelowych nie wolno używać grzałek elektrycznych i innych przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem pokoju.

 

 1. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju gość proszony jest o zamknięcie drzwi na klucz oraz o pozostawienie klucza w recepcji.

 

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 

 1. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

 

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt i na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 7 dni, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Regulamin hotelu
PFR Tarcza Finansowa